ADSL i Gällivare kommun och framtiden

Nu närmar sig avvecklingen av telestationer med ADSL i Gällivare kommun. Telia och Skanova har i uppdrag att sanera kopparledningar från telestationerna i flera byar. Detta kommer att leda till att våra kunder förlorar sina bredbandsanslutningar. Samtliga kunder med bredband genom telejacket, så kallad ADSL-teknik kommer därför att kopplas ur under våren 2018.
Vi beställer urkoppling av samtliga ADSL-kunder på datumet 2018-05-31 för att underlätta avvecklingen. Detta gäller även i Gällivare/Malmberget tätort.

För mer information om fiberutbyggnaden hänvisar vi till Gällivare kommun.

>>Gällivare kommun, bredband

Ersättningstjänster innan fiberutbyggnaden är färdig är begränsade till mobilt bredband. För en uppfattning om vad för tjänster som finns att tillgå rekommenderar vi webbsiten Täckningskollen.

>>Täckningskollen