Angående Telia och bredband i byarna runt Gällivare

Kunder i byar runt samhället i Gällivare har blivit meddelade av Telia att deras kopparaccess kommer att avslutas under 2018.
Det innebär att möjligheten för oss att leverera Internet till kunder i vissa områden avbryts.

Förhoppningen är att Gällivare Kommun kan ta över driften av kopparnätet från telestationen och fram till slutkund.
Detta är under förhandling och vi har ännu inget definitivt svar på hur det kommer att bli.

Så snart vi vet någonting kommer vi att publicera det här.