Driftstörning ADSL 2018-01-21

Störningsid: Driftstörning Teracom Gällivare
Störningstyp: Oplanerad
Störningsbeskrivning: Site
Status: Felsökning
Statustid: 2018-01-21 20:34:40
Starttid: 2018-01-21 06:04:00
Område: Gällivare
Beskrivning: Felsökning pågår
Information: Störningen på DSL-nätet i Gällivare kvarstår. Det har fungerat för kunder under dagen men problem har återuppstått.
Felsökning fortsätter måndag morgon.