Avbrott Jokkmokk/Porjus 2020-04-20 02:00 – 06:00

IT Norrbotten utför servicearbete som kommer påverka alla era slutkunder i IT Norrbotten.

Datum: 2020-04-20 02:00 – 06:00

Orsak: Uppgradering av kapacitet.

Arbetet kommer att störa internet och TV periodvis under servicefönster.