Kunder till Imega System AB.

Office Sverige AB 556354-4948 förvärvar Imega System AB

Från och med 2020-01-01 kommer Imega System AB:s verksamhet bli en del av Office Sverige AB.

De båda bolagen har under lång tid haft god relation och har kommit fram till att det är positivt för såväl kunder som anställda att verksamheterna integreras under Office Sveriges varumärke.

Den dagliga verksamheten drivs vidare av Torgny med personal under Office Sveriges varumärke men som en naturlig del i affären kommer fakturor fortsättningsvis att komma från Office Sverige AB.

Office Sverige AB
Midgårdsvägen 9
973 34 Luleå

Bankgiro: 5107-7675

Har ni frågor runt affären eller är intresserad av våra tjänster så kontakta oss gärna!

Med vänlig hälsning

Office Sverige AB

Urban Nilsson

Regionchef