Planerat avbrott 2018-11-14 (Klar)

Kunder i Gällivare genom Teracom-nätet kan uppleva avbrott i bredbandstjänster under dagen. Arbete påbörjas kl 15:00 och bör vara färdigt innan kvällen.

I samband med att privat och företagskunder på gamla stadsnätet i Gällivare ska migreras in i det nya DunderNET kan vissa avbrott uppstå under dagen.

 

Uppdatering:

Migrationen ska vara färdig och alla kunder bör komma ut på nätet som vanligt.

Kunder som inte gör det bör starta om fiberkonverter och router. Lämna utrustningen strömlös i ca 15min och återanslut den.
Fungerar det ändå inte, skicka gärna e-post till johan@imega.nu så rapporterar jag in er anslutning till migrationspersonalen för utredning.