Prisförändringar Gällivare, DunderNET

Nu är överflyttningen av kunder från Teracom till det nya stadsnätet färdigställt och många nya kunder har tillkommit och är anslutna till DunderNET.
Därför känner vi på Imega System AB att verksamheten har kommit in i ett nytt skede.

Många saker är omorganiserade och fungerar annorlunda. Kvaliteten på nätet är högre och anslutningshastigheterna är bättre.

Det medför också att kostnaderna är annorlunda både för oss som leverantör och för stadsnätet.
Vi har låtit våra bredbandskostnader vara på samma nivå som tidigare under det föregående stadsnätet för att fokusera på att lösa alla tekniska utmaningar som uppstått på vägen.

Nu är det däremot dags att se mot framtiden och av den anledningen kommer priser både för företag och privatpersoner att ses över.

 

För våra nya priser på bredband, se prislista.

Prislista bredband