ADSL-driftstörning åtgärdad 2018-04-26

Driftstörningen på ADSL-nätet i Gällivare kommun har åtgärdats kort efter att problemet lokaliserades.

Vid fortsatta problem, starta om all utrustning.